กินเป็นโรคหาย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165786232
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: Dดี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 21 cm. (295 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: QU145 ส836ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โภชนาการ การกำหนดอาหาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026235 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0