ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160845972
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 21 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WM171.5 ฮ231ฉ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความซึมเศร้า การแพทย์ -- สุขภาพจิต
ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ

ฮิชาโนบุ ไคยะ

ผู้แต่งร่วม

 • วิลาศิณี คู่ปัถพี, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026236 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0