คู่มือฝึกฝนให้เป็นคนใจดี : This book will make you Kinder an empathy handbook

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786168293737
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-16
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บิบลิโอ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 262 หน้า, 18 cm. (295 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BJ1185 ก227ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
จริยศาสตร์ ความดี
คู่มือฝึกฝนให้เป็นคนใจดี : This book will make you Kinder an empathy handbook

การ์เร็ตต์, เฮนรี เจมส์

ผู้แต่งร่วม

 • เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026238 6 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรกนก ยงสุทธิวรรณ
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1