แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169378495
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อะโวคาโด บุ๊กส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 167 หน้า, 18 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: รส. ช272ม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000345 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0