การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

 • สถานะ: (5/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165779722
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 229 หน้า, 29 cm. (425 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ส86ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล--สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สมบูรณ์ บุณยเกียรติ

ผู้แต่งร่วม

 • พัชรา สมชื่อ
 • ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026271 27 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศิริรัตน์ หวลอารมณ์
2 7026272 - ยืมได้
3 7026273 - ยืมได้
4 7026274 1 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปราณทิพย์ แสงผึ้ง
5 7026275 - ยืมได้
6 7026276 - ยืมได้
7 7026277 6 ธ.ค. 2023, 17:55 ระหว่างยืม ดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย
8 7026278 - ยืมได้
9 7026279 3 ธ.ค. 2023, 14:52 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
10 7026280 24 ต.ค. 2023, 14:36 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 5