การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ : ระยะตั้งครรภ์

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746301954
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 292 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
มารดาและทารก สตรีมีครรภ์
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ : ระยะตั้งครรภ์

ณัชชา วรรณนิยม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุภาวดี เนติเมธี, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026281 - ยืมได้
2 7026282 - ยืมได้
3 7026283 - ยืมได้
4 7026284 - ยืมได้
5 7026285 - ยืมได้
6 7026286 - ยืมได้
7 7026287 - ยืมได้
8 7026288 - ยืมได้
9 7026289 - ยืมได้
10 7026290 - ยืมได้
11 7026291 - ยืมได้
12 7026292 - ยืมได้
13 7026293 - ยืมได้
14 7026294 - ยืมได้
15 7026295 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0