การดูแลแบบประคับประคอง : การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740341383
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 189 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB310 ว221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026296 - ยืมได้
2 7026297 - ยืมได้
3 7026298 - ยืมได้
4 7026299 - ยืมได้
5 7026300 - ยืมได้
6 7026301 - ยืมได้
7 7026302 - ยืมได้
8 7026303 - ยืมได้
9 7026304 - ยืมได้
10 7026305 - ยืมได้
11 7026306 - ยืมได้
12 7026307 - ยืมได้
13 7026308 - ยืมได้
14 7026309 - ยืมได้
15 7026310 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0