ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164437531
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 232 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WG340 ภ172
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความดันเลือดสูง -- ในเด็ก ความดันเลือดสูง -- ในวัยรุ่น
ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น

ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ห้องสมุด วพบ เชียงใหม่ 16 ส.ค. 2023, 16:07
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026323 - ยืมได้
2 7026324 - ยืมได้
3 7026325 - ยืมได้
4 7026326 - ยืมได้
5 7026327 - ยืมได้
6 7026328 - ยืมได้
7 7026329 - ยืมได้
8 7026330 - ยืมได้
9 7026331 - ยืมได้
10 7026332 - ยืมได้
11 7026333 - ยืมได้
12 7026334 - ยืมได้
13 7026335 - ยืมได้
14 7026336 - ยืมได้
15 7026337 - ยืมได้
16 7026338 - ยืมได้
17 7026339 - ยืมได้
18 7026340 - ยืมได้
19 7026341 - ยืมได้
20 7026342 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0