หลักการตรวจการได้ยินแบบสังเกตพฤติกรรม

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163987747
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 195 หน้า, 26 cm. (430 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WV272 ศ141ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวัดสมรรถภาพการได้ยิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026348 - ยืมได้
2 7026349 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0