เทคนิคการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular bypass techniques

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165941655
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 324 หน้า, 26 cm. (2,200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WL355 ก676ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหลอดเลือดสมอง สมอง -- หลอดเลือด ยาระงับความรู้สึก -- ผลข้างเคียง ศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์
เทคนิคการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular bypass techniques

กิติพร ศรีอมรรัตนกุล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ประสาทศัลยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026350 - ยืมได้
2 7026351 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0