การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740341895
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 129 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY163 ป225ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทางเดินหายใจ -- โรค -- การพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026352 - ยืมได้
2 7026353 - ยืมได้
3 7026354 - ยืมได้
4 7026355 - ยืมได้
5 7026356 - ยืมได้
6 7026357 - ยืมได้
7 7026358 - ยืมได้
8 7026359 - ยืมได้
9 7026360 - ยืมได้
10 7026361 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0