เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164387416
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-29
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 492 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: QV4 ภ251 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
สารต้านเชื้อรา สารต้านแบคทีเรีย เภสัชวิทยา ยารักษามะเร็ง สารต้านไวรัส สารต้านการอักเสบ
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วิจิตรา ทัศนียกุล, บรรณาธิการ
 • นนทญา นาคคำ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026372 - ยืมได้
2 7026373 - ยืมได้
3 7026374 - ยืมได้
4 7026375 - ยืมได้
5 7026376 - ยืมได้
6 7026377 - ยืมได้
7 7026378 - ยืมได้
8 7026379 - ยืมได้
9 7026380 - ยืมได้
10 7026381 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0