การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดแผลเล็กบาดเจ็บน้อย : นวัตกรรมการผ่าตัดชั้นสูงและการดูแลผู้ป่วย = Minimally invasive spine surgery

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165906906
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โอ.เอส.พรินติ้งเฮ้าส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 226 หน้า, 26 cm. (900 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WE725 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระดูกสันหลัง กระดูกสันหลัง -- ศัลยกรรม การผ่าตัด ผ่าตัดด้านข้างลำตัว--ศัลยกรรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026382 - ยืมได้
2 7026383 - ยืมได้
3 7026384 - ยืมได้
4 7026385 - ยืมได้
5 7026386 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0