ผู้สูงอายุ : โภชนาการและการพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165901192
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 121 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY152 จ235ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล ผู้สูงอายุ--การพยาบาล ผู้สูงอายุ--โภชนาการ ภาวะโภชนาการ--ในวัยชรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026407 - ยืมได้
2 7026408 - ยืมได้
3 7026409 - ยืมได้
4 7026410 - ยืมได้
5 7026411 - ยืมได้
6 7026412 - ยืมได้
7 7026413 - ยืมได้
8 7026414 - ยืมได้
9 7026415 - ยืมได้
10 7026416 - ยืมได้
11 7026417 - ยืมได้
12 7026418 - ยืมได้
13 7026419 - ยืมได้
14 7026420 - ยืมได้
15 7026421 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0