จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for nurses

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165940771
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ธนอรุณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 169 หน้า, 29 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY85 อ97จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จริยศาสตร์--จรรยาบรรณพยาบาล จริยศาสตร์ -- พยาบาล จริยธรรม -- พยาบาล
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for nurses

อรนันท์ หาญยุทธ

ผู้แต่งร่วม

 • อภิญญา อินทรรัตน์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026422 - ยืมได้
2 7026423 - ยืมได้
3 7026424 - ยืมได้
4 7026425 - ยืมได้
5 7026426 - ยืมได้
6 7026427 - ยืมได้
7 7026428 - ยืมได้
8 7026429 - ยืมได้
9 7026430 - ยืมได้
10 7026431 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0