คู่มือเตรียมสอบ : สภาการพยาบาล

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 29 cm. (823 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY18.5 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- แนวข้อสอบ พยาบาลศาสตร์ -- ข้อสอบ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026432 - ยืมได้
2 7026433 - ยืมได้
3 7026434 8 มี.ค. 2024, 15:41 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
4 7026435 - ยืมได้
5 7026436 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 1