นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168322123
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WP100 น173 เล่มที่: 2
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2

มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ
 • พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026457 - ยืมได้
2 7026458 17 เม.ย. 2024, 01:59 ระหว่างยืม จีรวรรณ เถาลอย
3 7026459 - ยืมได้
4 7026460 - ยืมได้
5 7026461 - ยืมได้
6 7026462 - ยืมได้
7 7026463 - ยืมได้
8 7026464 17 เม.ย. 2024, 20:53 ระหว่างยืม จงกลณี ช่าวน่าน
9 7026465 - ยืมได้
10 7026466 - ยืมได้
11 7026467 - ยืมได้
12 7026468 - ยืมได้
13 7026469 - ยืมได้
14 7026470 - ยืมได้
15 7026471 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 2