การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165949286
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 639 หน้า, 26 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ว153ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026475 - ยืมได้
2 7026476 22 ก.พ. 2024, 18:33 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
3 7026477 - ยืมได้
4 7026478 31 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
5 7026479 - ยืมได้
6 7026480 - ยืมได้
7 7026481 - ยืมได้
8 7026482 - ยืมได้
9 7026483 - ยืมได้
10 7026484 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 2