เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = Magnetic resonance imaging in dementia

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164437227
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตํารารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 309 หน้า, 26 cm. (850 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WN185 อ256
 • Tags (หัวเรื่อง):
สมองเสื่อม
เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = Magnetic resonance imaging in dementia

ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026485 - ยืมได้
2 7026486 - ยืมได้
3 7026487 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0