พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165949743
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 128 หน้า, 26 cm. (659 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WE725 พ235
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระดูกสันหลัง -- ศัลยกรรม กระดูกสันหลัง -- ศัลยกรรมส่องกล้อง
พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery

วิทย์ โคธีรานุรักษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026488 - ยืมได้
2 7026489 - ยืมได้
3 7026490 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0