ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262966
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 669 หน้า, 26 cm. (780 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WB460 ป173ฟ
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายภาพบำบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026491 - ยืมได้
2 7026492 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0