จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436145
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 384 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WS350 จ234
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวชศาสตร์เด็ก จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice

วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026493 - ยืมได้
2 7026494 - ยืมได้
3 7026495 - ยืมได้
4 7026496 - ยืมได้
5 7026497 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0