แนวทางและวิธีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการสุขภาพ

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262829
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 185 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: W88 ธ237น
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ -- วิจัย การบริการสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026498 - ยืมได้
2 7026499 - ยืมได้
3 7026500 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0