การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

 • สถานะ: (10/21) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166033380
 • จำนวนการยืม: 10 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 406 หน้า, 29 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ว777ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

วรรณไพร แย้มมา

ผู้แต่งร่วม

 • สุพัตรา นุตรักษ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026511 - ยืมได้
2 7026512 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรพิลาศ เดอะโพ
3 7026513 17 เม.ย. 2024, 15:00 ระหว่างยืม วรนุช วันนารี
4 7026514 - ยืมได้
5 7026515 26 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กันทร บรรพตไพรวัลย์
6 7026516 - ยืมได้
7 7026517 28 เม.ย. 2024, 16:24 ระหว่างยืม สุมาลี พินิจพิทักษ์กุล
8 7026518 - ยืมได้
9 7026519 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปริญญาภา เตจะละ
10 7026520 - ยืมได้
11 7026521 28 เม.ย. 2024, 17:53 ระหว่างยืม ดลยา เลาหลื่อ
12 7026522 - ยืมได้
13 7026523 28 เม.ย. 2024, 17:36 ระหว่างยืม ณัฐพร ยะคำ
14 7026524 26 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กันทร บรรพตไพรวัลย์
15 7026525 - ยืมได้
16 7026526 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
17 7026527 28 เม.ย. 2024, 17:54 ระหว่างยืม ธันยพร มอยแก้ว
18 7026528 - ยืมได้
19 7026529 - ยืมได้
20 7026530 - ยืมได้
21 7026656 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 10