เศรษฐกิจดิจิทัล = Digital economy

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169409106
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็ม. วาย. อาร์คอสเมติคส์โซลู ชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 361 หน้า, 29 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: HC79.I55 ธ215ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่เศรษฐกิจ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026564 - ยืมได้
2 7026565 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0