คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • เมืองที่พิมพ์: พะเยา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W4 พ235ค พ235ค
คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

พินทอง ปินใจ

ผู้แต่งร่วม

 • พวงผกา พรหมเผ่า
 • ชุติมา รักเหล่า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002477 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0