เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165980517
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 384 หน้า, 26 cm. (475 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: LC: HB180 ก257ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026596 - ยืมได้
2 7026597 - ยืมได้
3 7026598 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0