เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165562676
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 202 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: HB180 ป236ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ การลงทุนของต่างประเทศ การลงทุน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026599 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0