เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Economics of Climate Change

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165947428
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 287 หน้า, 29 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: HB199 น231ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค เศรษฐศาสตร์ -- ภูมิอากาศ พืชเศรษฐกิจกับภูมิอากาศ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026602 - ยืมได้
2 7026603 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0