ไวยากรณ์ไทยเชิงสื่อสาร : การวิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์หน้าที่นิยมเชิงแบบลักษณ์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262591
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 437 หน้า, 26 cm. (780 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: PL4158 อ213ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสื่อสาร -- ไวยากรณ์ ภาษาไทย -- วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์
ไวยากรณ์ไทยเชิงสื่อสาร : การวิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์หน้าที่นิยมเชิงแบบลักษณ์

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026604 - ยืมได้
2 7026605 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0