อักษรและอักขรวิธีไทย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740341826
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 173 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: PL4168 ณ43อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย --ตัวอักษร ภาษาไทย --ตัวสะกด ภาษาไทย --ตัวอักษร -- ประวัติ ภาษาไทย -- การเขียน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026608 - ยืมได้
2 7026609 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0