การพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165931885
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 26 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ณ212ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ น้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำ ทารกแรกเกิด -- การดูแลรักษาในโรงพยาบาล ทารกแรกเกิด -- โรค -- การวินิจฉัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026612 - ยืมได้
2 7026613 - ยืมได้
3 7026614 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กชวรรณ จันทะเลิศ
4 7026615 - ยืมได้
5 7026616 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
6 7026617 21 ต.ค. 2023, 15:10 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
7 7026618 - ยืมได้
8 7026619 - ยืมได้
9 7026620 - ยืมได้
10 7026621 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 3