ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168212837
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาคไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ร288ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน โรคภูมิคุ้มกันในเด็ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026622 - ยืมได้
2 7026623 - ยืมได้
3 7026624 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กชวรรณ จันทะเลิศ
4 7026625 - ยืมได้
5 7026626 - ยืมได้
6 7026627 28 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรพิลาศ เดอะโพ
7 7026628 - ยืมได้
8 7026629 - ยืมได้
9 7026630 - ยืมได้
10 7026631 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 2