การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339793
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 234 หน้า, 21 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY156 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
มะเร็ง -- การพยาบาล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแลรักษาในโรงพยาบาล มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแลที่บ้าน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026694 - ยืมได้
2 7026695 - ยืมได้
3 7026696 - ยืมได้
4 7026697 - ยืมได้
5 7026698 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0