การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740342380
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 124 หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY159 จ226ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มะเร็งในเด็ก -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026852 - ยืมได้
2 7026853 - ยืมได้
3 7026854 - ยืมได้
4 7026855 - ยืมได้
5 7026856 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0