ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WC20 ร242ป
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส

ผู้แต่งร่วม

 • จิราพร พรมแก้วงาม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002515 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0