เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163981769
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 159 หน้า, 26 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: PL4177 ส231ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

สิระ สมนาม

ผู้แต่งร่วม

 • มีชัย เอี่ยมจินดา, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021082 - ยืมได้
2 7021083 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0