หลักภาษาไทย : หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164552326
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: ธนาเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 204 หน้า, 26 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: PL4158 จ22ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021084 - ยืมได้
2 7021085 - ยืมได้
3 7021086 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0