ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมาราช
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.HQ763 ว171ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การคุมกำเนิด - - มุสลิม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002594 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0