ระบบคำภาษาไทย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338963
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: PL4158 ส241ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย--คำและวลี ภาษาไทย--ไวยากรณ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021091 - ยืมได้
2 7021092 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0