ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชามนุษย์กับพฤติกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ส246ผ
ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชามนุษย์กับพฤติกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สุภาณี คลังฤทธิ์

ผู้แต่งร่วม

 • สุดาวรรณ สันหมอยา
 • ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002635 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0