ผลทางการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • เมืองที่พิมพ์: ตรัง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QT18 ด472ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเรียนการสอน - - วิจัย พยาธิสรีรวิทยา - - วิจัย
ผลทางการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

ดวงแข รักไทย

ผู้แต่งร่วม

 • อรพินท์ หลีกภัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002640 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0