ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18 ช244ผ
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร

ผู้แต่งร่วม

 • จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
 • เกษร สุวิทยะศิริ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002670 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0