โครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ : การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (Thai Mini-Mental State Examination :

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพัฒนาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WT155 อ97ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะสมองเสื่อม - - การตรวจ - - วิจัย แบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย - - วิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002710 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0