เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หน่วยที่ 1-5

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161610128
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: HM606.A785 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะสังคม วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021128 - ยืมได้
2 7021129 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0