การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745598249
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.LB1060 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การปฏิรูปการเรียนรู้ - - วิจัย
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

สำนักงานเลาธิการสภาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002774 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0