ทัศนคติต่อวิชาชีพและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 จ255ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
นักศึกษาพยาบาล - - วิจัย
ทัศนคติต่อวิชาชีพและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เจนนารา วงศ์ปาลี

ผู้แต่งร่วม

 • ณิชชา กองอรินทร์
 • สุรทิน จันทร์มะโน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002813 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0