เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: ิ9746453548
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 10
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HJ191.T5 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การคลัง งบประมาณ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ภาษี
เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021156 - ยืมได้
2 7021157 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0