หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9743468986
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 448 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HB180.T5 ร214ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021158 - ยืมได้
2 7021159 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0