เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740326328
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 320 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HB179 ว231ศ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021161 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0